Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T8 Max

5,300,000 

Dòng Lau hút đồng thời
Công nghệ di chuyển Truedetect 3D
200 2000pa
Thời gian làm việc 200 phút
Điều khiển  qua App Andoird, iOS